Antreum Willemstad levert loopbaan assessments aan de Gemeente Veenendaal

De Gemeente Veenendaal begeleidt vanaf juni 2013 driehonderd werkzoekenden intensief bij het zoeken naar werk met behulp van de laatste digitale mogelijkheden als online communicatietools en e-learning. Cliënten kunnen binnen het pilotproject D.W.P. (Digitale Werk Plaats) voortaan direct online spraak- en visueel contact hebben met hun klantmanager van de sociale dienst. Dit loopt via de een online communicatietool t.w. Idiligo. In plaats van eens in het kwartaal kunnen zij nu eenmaal per twee weken of vaker contact hebben en live overleggen over vacatures en cv’s.
Voor de Gemeente Veenendaal betekent dit een aanzienlijke vergroting van het mogelijke aantal contactmomenten. Daarnaast kunnen de werkzoekenden via de webcam ook zelf contact leggen met potentiële werkgevers.

Het is volgens de Gemeente Veenendaal voor het eerst dat werkzoekenden op deze manier van deze vorm van digitale communicatie gebruik kunnen maken.

Loopbaan-assessment

Binnen de Gemeente Veenendaal zijn er rond de driehonderd werkzoekenden speciaal geselecteerd voor dit project, dat in groepsverband plaatsvindt in zogenaamde digitale werkplaatsen. Men volgt daar een uitgelezen digitaal pakket, dat verschillende producten en diensten bevat zoals trainingen, e-learning, cv-verbetertools, toetsen of instrumenten om een loopbaan assessment mee te maken.

Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik?

Antreum heeft in nauw overleg met projectleider Alexander Deeleman (SIBO-Nederland) en projectleider Mohammed Zenan (Gemeente Veenendaal) een online loopbaan assessment product ontwikkeld, dat antwoord biedt op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik. Ook interessegebieden met loopbaan advies wordt gegeven. Antreum heeft voor de betrokken casemanagers een opleiding verzorgd, om de verkregen informatie om te zetten naar praktische loopbaanadviezen.

“Met behulp van deze nieuwe digitale mogelijkheden verwachten wij de werkzoekenden versneld en intensiever te kunnen begeleiden naar een toekomstige baan”, zegt projectleider Alexander Deeleman (SIBO-Nederland). “Ook vraagt deze nieuwe tijd om een aanpak die meer aansluit bij wat werkgevers tegenwoordig van sollicitanten verwachten.”

Wanneer het pilotproject van de gemeente Veenendaal succesvol verloopt, vindt waarschijnlijk ook een uitrol naar andere gemeenten plaats.

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl