Assessment als nul meting

Wenst u inzicht op welk niveau uw medewerker functioneert? Gebruik dan een assessment als nul meting.

Assessment als nul meting bij het opstellen van een POP

Veel bedrijven kiezen er voor om leidinggevend en kader personeel een zogeheten nul assessment te laten ondergaan wat kan dienen als start document voor persoonlijke ontwikkeling. Antreum stelt per functieprofiel, in samenwerking met de afdeling HR, een competentie- en vaardigheidsprofiel op. Het assessment richt zich dan strikt op het vooraf afgesproken doelgebied. Het rapport wordt grotendeels grafisch weergeven in een zogenaamd “Dashboard” (Fig.1). Om het rapport leesbaar te maken is gekozen voor het visueel weergeven van de meest relevante competenties (Fig. 2). De methodiek behelst een kleurenwaardering waarbij voor het senior management onmiddellijk inzichtelijk is op welk niveau de medewerker functioneert. Tekstueel wordt een advies bijgevoegd. Soms wordt een Team-profiel opgesteld aan de hand van kernvaardigheden en competenties die voor het betreffende bedrijf als uiterst relevant en onmisbaar worden gekenmerkt.

Wetenschappelijk onderbouwd en (deels) Cotan gecertificeerd

Bij het ontwikkelen van onze testen gaan we in eerste instantie uit van de praktijk. Wat wil een adviseur weten? Hoe kunnen wij de dienstverlening van die adviseur het beste ondersteunen? Bij het ontwikkelen van testmateriaal gaan we wetenschappelijk te werk. De richtlijnen van de Cotan zijn het uitgangspunt bij testconstructie. Alle testen worden genormeerd in de actuele testpraktijk, niet met studenten of proefpersonen. De normgroepen zijn erg omvangrijk en representatief. We zoeken voortdurend manieren om onze testen verder te valideren en aan te scherpen.

Locatie

Een assessment vindt plaats bij Antreum op kantoor te Willemstad.
Een online assessment (in-, door- en uitstroom) kan zowel bij de opdrachtgever als bij Antreum plaats vinden. De opdrachtgever dient wel de beschikking te hebben over een afgesloten ruimte waar de kandidaat ongestoord en rustig kan werken.

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl