Business Improvement

Een gezamenlijke aanpak

Wij begeleiden je organisatie bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Wij beginnen met een analyse van het management. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat persoonlijke belemmeringen binnen het managementteam de effecten van het verandermanagement negatief kunnen beïnvloeden. Om goede resultaten te kunnen boeken moet het managementteam wel open en eerlijk durven zijn.

De traditionele benadering

Kenmerkend voor de traditionele benadering van veranderingsprocessen is dat ze van bovenaf worden opgelegd. De eigen medewerkers worden door het management niet of nauwelijks geraadpleegd en relevante verbetersignalen van de werkvloer blijven onopgemerkt. Om procesoptimalisatie te bereiken worden dikwijls bekende instrumenten ingezet zoals: kostenbesparingen, reorganisaties en inzet van ICT.
Moderne managers begrijpen wel dat dit eigenlijk niet de juiste manier van werken is, maar hoe moet het dan?

De benadering van Antreum

Wij onderscheiden ons van traditionele manieren van verandermanagement door zowel het in kaart brengen van het proces, het in beeld brengen van individuele paradigma’s van het managementteam als de kennis en ervaring van de werkvloer te betrekken in een veranderproces. De business consultant van Antreum hanteert een methodiek van gefaseerde aanpak.

Het zes-stappenplan van Antreum

We werken met een zes-stappenplan waarbij we uiteraard beginnen met het bedrijfsproces in kaart te brengen. Hiervoor maken we gebruik van vragenlijsten en interviews met het managementteam én mensen van de werkvloer. De rapportage die hieruit voortkomt dient als basis voor een reeks workshops om competenties en vaardigheden te testen. Het managementteam maakt op deze manier kennis met elkaars belemmeringen in denken en handelen. Men kan de persoonlijke effectiviteit vergroten door zich bewust te worden van het gedrag en gedragsbeïnvloeding. Ook zal er aandacht worden gegeven aan leiderschap, communicatiestijlen en verandermanagement.

Blijvend veranderen

Het grote voordeel van deze manier van werken is dat het managementteam in samenwerking met de werkvloer, zelf met een plan van aanpak kan komen. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Want een bedrijf is een dynamisch iets; verandering blijft altijd nodig om bij te blijven.
Er wordt gezamenlijk een nieuwe werkwijze gedefinieerd met reële doelstellingen en tijdsplanningen. Uiteraard hoort een terugkoppeling aan het personeel bij deze stap in het proces.

Het doel

De laatste stap in het proces is een intensieve begeleiding bij de implementatie van de procesverbeteringsvoorstellen. Het uiteindelijke doel is dan behaald; een nieuwe effectieve manier van werken met handvatten om zelf veranderingen door te voeren in de toekomst.