Capaciteitentesten

Intellectuele capaciteiten of intelligentie is één van de belangrijkste voorspellers van succes in een functie. Onze capaciteitentesten zijn betrouwbaar en hebben goede normgroepen die per opleidingsniveau zijn uitgesplitst. Belangrijk is dat deze normgroepen verkregen zijn bij echte selectiesituaties, waardoor ze in die context goed bruikbaar zijn.

De capaciteitentesten zijn gebaseerd op de Multiple Factor Theorie. Deze theorie stelt dat intelligentie uit meerdere factoren bestaat. Iedere capaciteitentest meet een bepaald aspect van intelligentie. Onze capaciteitentesten zijn toegespitst op cognitieve aspecten uit werksituaties.

De factoren van intelligentie die door de capaciteitentesten uit de Antreum Assessments gemeten worden zijn van visuele, verbale of numerieke aard. Iedere capaciteitentest meet op een unieke wijze één of meerdere van deze vermogens. Dit wordt op een abstracte dan wel concrete manier gedaan.

Op deze manier kunt u altijd een op de functie of vraagstelling afgestemd intelligentie onderzoek uitvoeren, dat meestal uit drie tot vijf testen bestaat. Gezamenlijk geven zij een nauwkeurige bepaling van het denkniveau van kandidaten.

Twee typen capaciteitentesten

  • Tijd per test (TPT)
  • Tijd per item (TPI)

Het Antreum Assessment bevat twee typen capaciteitentesten: tijd per test (TPT) en tijd per item (TPI). Bij TPT- tests krijgt de kandidaat een vaste hoeveelheid tijd voor de gehele test, bijvoorbeeld vijftien minuten voor dertig vragen. Op deze manier kan de kandidaat zelf zijn of haar aanpak bepalen; nauwkeurig te werk gaan, snel werken, gokken of niet gokken enzovoorts.

Bij TPI-testen krijgt de kandidaat per item een vaste hoeveelheid tijd. Zo wordt de kandidaat in staat gesteld alle items te maken en worden verschillen in test aanpak beperkt. Op deze manier kan zo zuiver mogelijk gemeten worden wat de intellectuele capaciteiten van de kandidaat zijn.

TPT-testen worden doorgaans als minder stressvol ervaren, doordat kandidaten in rust de vragen kunnen maken. TPI-testen worden veelal bij selectiesituaties ingezet omdat de aanpak van de kandidaat minder van invloed is. De testresultaten van verschillende kandidaten kunnen op deze wijze betrouwbaarder met elkaar vergeleken worden