Executive Search

Antreum Talent werkt vanuit de visie dat ieder mens en iedere vacature uniek is en het is aan de consulent de taak om in beide unieke wensen de specifieke overeenkomst te vinden.

Antreum Talent is een gerenommeerd bureau dat zich richt op de werving en selectie van personeel ten behoeve van de logistieke en maritieme sector evenals de B2B industrie binnen Nederland. Antreum Talent richt zich vooral op vacatures voor midden- en hoger- kader personeel. Wij leveren kandidaten op operationeel, commercieel, financieel en technisch niveau. Onze kandidaten beschikken, over het algemeen, over een voltooide relevante HBO of academische opleiding. Vanuit onze vestiging te Willemstad bieden wij onze diensten aan in geheel Nederland.

Functieprofiel

De consultant van Antreum Talent stelt samen met de opdrachtgever een functieprofiel op. Tevens inventariseert hij de verwachtingen van de opdrachtgever. Vervolgens stelt de consultant een document op waarin een omschrijving van het bedrijf, de functie en de verwachting wordt weergegeven.

Selectieproces

Antreum Talent beschikt over een uitgebreide databank met kandidaten op midden en hoger kader niveau. Alle ingeschreven kandidaten hebben een uitgebreid selectie programma doorlopen. Bij opdrachtverstrekking controleert de consultant eerst de databank op relevante kandidaten. Hij beperkt zich echter hier niet toe.

Integriteit

Antreum Talent waarborgt de discretie van de opdrachtgever en de aspirant kandidaat. In een zorgvuldig selectie proces vindt een selectie van kandidaten plaats die voldoen aan het functie profiel van de opdrachtgever. De consultant neemt contact op met de kandidaat en stelt summier vast of de kandidaat aan de gestelde verwachtingen voldoet. Vervolgens wordt een “short list” van potentiele kandidaten opgesteld. De kandidaten die op deze “short list voorkomen hebben vooraf toestemming aan Antreum Talent verleend.

Online recruitment

Antreum plaats in overleg met haar opdrachtgever een zoekopdracht op diverse, relevante, onlinerecruitmentsites. Een uitgebreide c.v. databank check van deze sites vindt eveneens plaats. Ook sociaal media kanalen zoals Twitter, Facebook en LinkedIn worden ingezet.

Headhunting

Actief scouten en hunten van talent behoort tot de kern activiteiten van Antreum Talent. Onze consulenten volgen top talent op hun carrière pad. Onze potentiele kandidaten worden zorgvuldig benaderd waarbij integriteit en privacy hoog in het vaandel staat.

Screenen kandidaat

De kandidaten die op de shortlist voorkomen worden vervolgens uitgebreid “gescreened”. Van alle kandidaten vindt uitgebreid antecedenten onderzoek plaats. Vervolgens ondergaan de kandidaten een werk gerelateerde persoonlijkheidstest en capaciteiten tests. Hierna is onze consulent een overzicht te maken van de competenties en vaardigheden van de kandidaat. Deze worden weergegeven in een rapport aan onze opdrachtgever en aan onze kandidaat.

Voordracht

De opdrachtgever geeft aan met welke kandidaat(en) hij wenst door te gaan voor een verkennend gesprek. Bij dit gesprek is een consultant van Antreum Talent aanwezig om de belangen van partijen zeker te stellen.

Honorarium

Antreum Talent hanteert voor exclusiviteitsopdrachten een bemiddeling fee van 16 procent over het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld, tantième en eventuele toeslagen.  De bemiddeling fee is inclusief assessment en onlineadvertentie kosten, exclusief plaatsing in een landelijk of lokaal dagblad. De bemiddeling fee wordt direct na ondertekening van het arbeidscontract aan u berekend.

Intrekken of wijzinging van de opdracht

Indien de opdrachtgever de werving- en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat een arbeidskracht is geaccepteerd of voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Antreum Talent gerechtigd de opdrachtgever haar bestede uren à euro 100, – per uur in rekening te brengen.

 Garantie

Indien de kandidaat binnen 3 maanden na indiensttreding het bedrijf verlaat zal Antreum Talent een nieuwe zoekopdracht uitvoeren voor 75 procent van de gebruikelijke bemiddeling fee.