Klant aan het woord

“Antreum, ik zeg: Ja!
Het managementteam van Strukton Milieutechniek is vakkundig begeleid door Antreum.”

 

Diederik Hillemans, Directeur van Strukton Milieutechniek

“Binnen het krachtenveld van bedrijfsorganisatie, visieontwikkeling en gedragscompetenties van de deelnemers heeft Joop Helms op respectvolle en daadkrachtige wijze vorm gegeven aan deze begeleiding. Het team werd met kritische vragen goed geprikkeld en uitgedaagd, steeds met behoud van een prima sfeer.

Joop Helms heeft mij ook persoonlijk  gecoacht. Ook daar wist Joop een sfeer te creëren van vertrouwen en openheid, waardoor we slagvaardig konden werken met elkaar.

In dit traject heb ik een aantal persoonlijke competenties verder kunnen ontwikkelen en vanuit de expertise van Joop kunnen werken aan het optimaliseren van het organisatiemodel van ons bedrijf.

De werkwijze van Joop Helms in combinatie met professionele aanpak en tevens ook warme benadering van Monique Bol maakt Antreum tot een organisatie die ik graag aanbeveel. ”

“Antreum en SCA Logistics werken al een geruim aantal jaren samen en dat naar volle tevredenheid. “

Roelf Buist,
Managing Director SCA Logistics

“In de eerste jaren lag het accent vooral op coaching en begeleiding van leidinggevenden in het kader van een proces improvement traject. Joop Helms is in staat medewerkers, zowel individueel en als groep, een spiegel voor te houden. Verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk houden zijn in dit kader belangrijke begrippen. We hebben in dit kader ook meerdere keren gebruik gemaakt van Antreum voor individuele begeleidingstrajecten. De assessments vormen hiervoor de basis  en worden als waardevol instrument ervaren. Omdat Joop zelf ook beschikt over een ruime operationele ervaring in de havensector weet hij vaak snel de vinger op de gevoelige plek te leggen. Sinds 2 jaar maken we ook gebruik van de executive search diensten van Antreum. Meerdere management posities zijn door Antreum ingevuld. Wat ik vooral waardeer in Joop is de begeleiding na plaatsing. Het stopt voor hem niet bij werving en selectie, maar hij houdt ook contact met de kandidaten en mij nadat ze zijn gestart. De afgenomen assessments zijn een prima basis voor coaching en begeleiding in de nieuwe functie. Ook voor mij is hij een prima klankbord en spar ik regelmatig graag met hem over de ontwikkeling van onze organisatie.”

Gemeente Veenendaal maakt gebruik van diensten van Antreum Willemstad

V.l.n.r.: M. Zenan (coördinator), N. Mulah Khalil en A. Vink (bedrijfsbureau DWP), B. Snijder en M. Causevic (trainers) Overige trainers: C. Bruggen ten Cate, S. Cengiz, M. van der Meijden, J. Nap, S. Klein, E. Lijklema, C. Agterberg, C. Lazet, C. Sandbergen.

 

De gemeente Veenendaal, Rhenen en Renswoude zijn sinds 2013 begonnen met het project Digitale Werkplaats (DWP). Vanaf het begin van dit project maakt de gemeente gebruik van de testen en vragenlijsten van Antreum.

Deze testen (assessments) dienen als ondersteuning en instrument bij het in kaart brengen van de mogelijkheden van onze bijstandsklanten. Deze doorlopen een deels digitaal re-integratie project wat bestaat uit een combinatie van: theorie (digitaal), praktijk (het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en arbeidsritme) en het maken van verschillende testen gericht op de arbeidsmarkt en persoonlijk profiel. Na een aantal weken, komt er door deze combinatie een duidelijk profiel van de klant naar voren, waardoor er heel gericht kan worden gesolliciteerd. De afgelopen 2 jaar hebben wij als gemeente Veenendaal goede ervaringen opgedaan met Antreum.

De testen van Antreum zijn helaas niet voor ieder van onze klanten geschikt, vanwege de diversiteit van- en het verschil in niveau van onze doelgroep. Toch hebben wij dit jaar wederom met volle overtuiging gekozen voor Antreum.

Ook ervaren wij het contact met Joop Helms en Monique Bol van Antreum, via e-mail en telefoon, altijd als heel prettig en toegankelijk. De bereikbaarheid is goed en er wordt altijd snel op e-mail gereageerd.

Gemeente Veenendaal

Peter Blok“Ik kan Antreum dan ook warm aanbevelen als partner op het gebied van het begeleiden en ontwikkelen van mensen.”

Peter A. Blok,
Managing Director Alstom Thermal Services, Hungary

“Ik heb Joop Helms en Antreum leren kennen in een loopbaanbegeleidingstraject ter voorbereiding van een mogelijke directiefunctie. Met name de openheid en de nuancering in mijn gesprekken met Joop, alsmede het aangeven van noodzakelijke bewustwordingspunten door middel van het stellen van de juiste, vaak uitdagende, vragen binnen een raamwerk van volledige vertrouwelijkheid heb ik bijzonder gewaardeerd. Het volledige traject is inmiddels succesvol afgerond.”

“Mijn ervaring met Antreum heeft me doen besluiten een aantal van mijn teamleden een assessment met een deel coaching uitgevoerd door Antreum aan te bieden.”

“De coaching van deze mensen is inmiddels afgerond en heeft hen en mij extra inzichten verschaft die geholpen hebben bij het maken van keuzes die zowel op persoonlijk als zakelijk vlak de juiste zijn. Naar mijn inzicht heeft Antreum volledig voldaan aan de geschapen verwachtingen. Ik kan Antreum dan ook warm aanbevelen als partner op het gebied van het begeleiden en ontwikkelen van mensen.”

Drs. Rik Pek“De samenwerking met Antreum beschouwen wij als een toegevoegde waarde voor onze bedrijfsvoering!”

Drs. Rik Pek,
General Manager Broekman Group, Rotterdam

“Wij  hebben Joop Helms leren kennen als een “change coach”, in onze, overwegend, operationele organisatie. Nadat wij in 2006 een samenwerking met een stukgoed bedrijf zijn aangegaan, moesten we een cultuur verandering teweeg brengen. Met de toewijding van Joop en zijn team zijn we, nu 5 jaar verder en is het verantwoordelijkheidsgevoel van de operationele leidinggevenden sterk toegenomen. De groepsdynamiek en de individuele aanpak maakten de sessies voor de operationele mannen concreet en levendig.”

“De laatste periode werkten wij ook samen in het screenen van personeel op leidinggevend en startend management niveau, hierin is de analyse van Antreum een belangrijke beslissingfactor voor aanname en een goed startpunt voor verdere ontwikkeling gebleken.”

“Daarnaast is het sparren met Joop over de sterke en ontwikkel punten van medewerkers altijd eerlijk en op het scherpst van de snede. Joop komt hierbij met zijn management achtergrond met goede inzichten. De samenwerking met Antreum beschouwen wij als een toegevoegde waarde voor onze bedrijfsvoering!”

 

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl