Talent Inventarisatie / Loopbaan assessment

Verkrijg inzicht in talenten, valkuilen, sterktes en zwaktes bij individuen en groepen.

Onder talent inventarisatie (loopbaan assessment) verstaan wij alle vormen van onderzoek[1] die erop gericht zijn inzicht te krijgen in talenten, valkuilen, sterktes en zwaktes bij individuen en groepen. Talentinventarisatie wordt toegepast als onderdeel van selectieprocedures, bij (management) ontwikkeling en bij loopbaanvraagstukken. De ‘klassieke’ methode bestaat uit het afnemen van vragenlijsten en cognitieve tests om op basis daarvan uitspraken te doen over persoonlijkheidskenmerken en intelligentie. Via persoonlijkheid en cognitie wordt een inschatting gemaakt van toekomstig gedrag.

Voor ons is het belangrijk, dat de kandidaat zich herkent in de concrete uitwerking van het rapport; de aanbevelingen en ontwikkelpunten dienen herkenbaar te zijn voor de kandidaat. Wij hebben alle aandacht voor de manier waarop de kandidaat tegen de situaties aankijkt en geven ruim de gelegenheid om acties, handelingen en beslissingen toe te lichten. Door deze actieve deelname en wisselwerking komen wij uiteindelijk tot een natuurgetrouw beeld op basis waarvan de kandidaat en de opdrachtgever verder kunnen bouwen.

Naast het afnemen van capaciteitentests ter vaststelling van het werk- en denkniveau wordt een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel samengesteld. Aanvullend kunnen testen worden afgenomen o.a. over:

  • Leiderschap
  • Communicatiestijl
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Integriteit
  • Mobiliteit
  • Flexibiliteit
  • Carrièrewaarden

De kandidaat en opdrachtgever krijgen een uitgebreid rapport waarin per gevraagde competentie of vaardigheid een duidelijk beeld wordt weergeven. Tevens ontvangen de kandidaat en opdrachtgever een advies over ontwikkelpunten. Bij loopbaan of outplacement advies omvat dit eveneens een studie en carrière advies.

 


[1] (selectie, loopbaan ontwikkeling en outplacement)

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl