Teambuilding

Teambuilding is een prima middel om vergroting van effectiviteit en samenwerking te krijgen in een team.

Teambuilding kan het juiste middel zijn als u met uw team:

  • een visie wilt ontwikkelen voor de komende jaren
  • meer betrokkenheid en onderling begrip wenst
  • een meer open communicatiesfeer nastreeft
  • een andere werkwijze wilt implementeren
  • obstakels die van invloed zijn op de sfeer en de samenwerking aan de oppervlakte wilt brengen
  • meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wilt en de effectiviteit van die rollen wilt toetsen

Wanneer u als team een paar dagen met elkaar aan de slag wilt, is een externe facilitator van groot belang

De fascilitator zorgt voor vertrouwen in de groep en voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat een ieder gehoord wordt.
Van belang is ook dat alle programmaonderdelen goed geëvalueerd worden en dat de deelnemers handreikingen krijgen voor verbetering.
De facilitator brengt evenwicht in de meer ontspannende en de meer inhoudelijke onderdelen. Het is van wezenlijk belang voor het slagen van een teambuilding om vooraf heel goed na te gaan wat u er als organisatie precies mee wilt bereiken. De facilitator kan u helpen uw doelen zo precies mogelijk boven tafel te krijgen. Alleen zo kunt u na afloop meten of de vooraf gestelde doelen ook gehaald zijn. Als het doel duidelijk is, kan het programma met de middelen ingevuld worden.

Locaties

Antreum verzorgt workshops en teambuildingevents in Nederland, België en Frankrijk. Het betreft hier zowel dag- als meerdaagse progamma’s. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend naar onze mogelijkheden vragen. Onze facilitator spreekt deze graag met u door.

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl