Wie wij zijn

Antreum werd in 2005 opgericht door Monique Bol en Joop Helms met als doelstelling bedrijven bij te staan met hun kennis en ervaring op het gebied van loopbaanontwikkeling, management development en procesverbetering.

Joop Helms

“Mijn allerhoogste opleiding is die van de universiteit van het leven” zegt Joop Helms weleens gekscherend. Toch schuilt hierin een grote kern van waarheid. Joop kan putten uit een schat aan ervaring die hij heeft opgedaan in het bedrijfsleven. Ooit begonnen als management trainee  in een maritiem bedrijf klom hij al snel door tot de toplagen van het management. Op zijn 28e levensjaar werd hij voor het eerst general manager. Later werd die titel verruild voor die van respectievelijk commercieel en later algemeen directeur.

“Mijn hart ligt bij het continue verbeteren van het bedrijfsproces,” zegt Helms. Vanuit die discipline is hij zich meer gaan verdiepen in het individuele gedrag van de mens achter het proces. 
Het werd hem als snel duidelijk dat proces improvement niet zonder draagvlak van de medewerkers ging. 
Teneinde zich te bekwamen in het beter coachen en begeleiden van zijn managers en medewerkers begon Helms aan zijn opleiding tot coach en later trainer. Met name de theorie van Timothy Leary “de roos van Leary” sprak hem bijzonder aan.

Steeds meer verdiepte hij zich in het gedrag en gedragverandering. De wens om te komen tot een soort van nul meeting van een kandidaat bracht hem op het pad van assessments. Hij bekwaamde zich in de theorie van de Big Five, de Teamrolindicator van Belbin, het Talentenspectrum en vele andere persoonlijkheidsstructuur testen. Het afnemen van intelligentietesten en carrière en ontwikkeling testen volgden. Helms blijft zich bekwamen in het vak van assessor, trainer en coach. Het is een continue proces. Dit geldt ook voor de veranderprocessen bij de bedrijven die hij begeleidt.

 

Monique Bol

“Mijn hart ligt in het organiseren en structuren,” zegt Monique lachend. Het is een soort tweede natuur. Na het verlaten van de middelbare school ging Monique werken als secretaresse. Al ras werd haar talent voor organiseren opgemerkt en klom zij op tot office manager en weer later directiesecretaresse.

Het werken met en voor mensen is haar op het lijf geschreven. Monique heeft een dienstverlenende instelling. In 2005 begon zij samen met haar echtgenoot Joop Helms het bureau Antreum. Haar rol werd die van office manager. Dat doet zij tot op heden nog steeds met veel plezier. Uiteraard zijn de werkzaamheden meer divers geworden dan bij de oprichting. Monique voert inkoop gesprekken met acteurs, traininglocaties en verdiept zich in de wijze van rapportage aan de opdrachtgever. Zeker vandaag de dag zijn bedrijven meer en meer op zoek naar tijdige informatie aangaande de kandidaten die door ons bureau worden begeleid of getest.

Zeker in “the battle for talent” speelt dat een grote rol.

“Het vereist van ons een vergaande interesse in de mogelijkheden van digitalisering van onze bedrijfsprocessen. Wij zijn nu al zover dat klanten bij ons kunnen inloggen en online testen kunnen afnemen binnen een beschermde omgeving. Na het afnemen van de testen zijn alle gegevens realtime beschikbaar. De privacy van onze kandidaat staat hierbij uiteraard centraal,” zegt Monique.

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl