Antreum Business Improvement begeleidt bedrijven bij het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen.

Managers zijn zich uiteraard bewust van het effect van optimalisatie van structuren, processen en manieren van werken. Het resultaat is echter dat om procesoptimalisatie te bereiken dikwijls bekende wegen worden bewandeld zoals: kostenbesparingen, reorganisaties en inzet van ICT.

Kenmerkend voor de traditionele benadering van veranderingsprocessen is dat ze van bovenaf worden ingezet. De medewerkers worden door het management niet of nauwelijks geraadpleegd of gehoord. De paradigma’s van het management zijn zo sterk dat relevante verbeter signalen van de werkvloer niet of nauwelijks worden opgemerkt.

Antreum Business Improvement onderscheidt zich van traditionele manieren van verandermanagement door zowel het in kaart brengen van het proces, het in beeld brengen van individuele paradigma’s van het managementteam als de kennis en ervaring van de werkvloer te betrekken in een veranderproces. De business consultant van Antreum hanteert een methodiek van gefaseerde aanpak.

De methodiek van de gefaseerde aanpak

Stap 1. Probleemstelling

 • Bewustwording van de pijn

Stap 2. Interviews en scopebepaling

 • Interview volgens een vast protocol (vragenlijst) van alle leden van het managementteam, met als doel de knelpunten en verbetervoorstellen in kaart te brengen vanuit management perspectief;
 • Interview met een aantal geselecteerde medewerkers (één per afdeling);
 • Rapportage aan het managementteam en een aantal geselecteerde medewerkers met de generieke uitkomst van de interviews, gevolgd door een plenaire discussie.

Stap 3. Data flow en procedures

 • Detailanalyse van de processen;
 • Visualisatie door middel van vereenvoudigde stroomdiagrammen (Management controle Cycle).
 • Werkvorm: workshop

Stap 4. Competenties en vaardigheden van het team in kaart brengen

 • Competenties en vaardigheden van de managementteamleden in kaart brengen door middel van assessment tools en het resultaat bespreken in groepsverband;
 • Door middel van workshops kennis maken met elkaars belemmeringen in denken en handelen. Vergroting van persoonlijke effectiviteit door bewustwording van gedrag en gedragsbeïnvloeding. Kennis vergroting op het gebied van leiderschap, communicatiestijlen en verander management.

Stap 5. Analyse en bepalen verbeter potentieel

 • Analyseren en bepalen van het verbeter potentieel;
 • Plan van aanpak maken;
 • Gezamenlijk creëren van een nieuwe werkelijkheid;
 • Reële doelstellingen en tijdplanning maken;
 • Terugkoppeling aan personeel.

Stap 6. Implementatie

 • Intensieve begeleiding bij de implementatie van de procesverbeteringsvoorstellen.

Wilt u met ons van gedachten wisselen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. 

T: 0168 321 952  –  06 55 195 934  – Voorstraat 62, 4797 BH Willemstad