Assessment

Antreum adviseert organisaties bij het selecteren en ontwikkelen van personeel. Antreum werkt vanuit de visie dat mensen en organisaties zich optimaal willen ontplooien, door gebruik te maken van hun kwaliteiten en kerncompetenties.

Antreum heeft de beschikking over uitgebreide test mogelijkheden van een kandidaat.

  • Intelligentie tests (Capaciteitentest)
  • Persoonlijkheidsstructuur
  • Communicatie
  • Leiderschapsstijl (Quinn Managementrollen)


Al naar gelang van het opleidingsniveau van de kandidaat in relatie tot de vacature  wordt een halve dag of dag assessment ingepland. Antreum baseert zich bij de uitvoering van het interview en het assessment op de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Wetenschappelijk onderbouwd en (deels) Cotan gecertificeerd

Bij het ontwikkelen van onze testen gaan we in eerste instantie uit van de praktijk. Wat wil een adviseur weten? Hoe kunnen wij de dienstverlening van die adviseur het beste ondersteunen? Bij het ontwikkelen van testmateriaal gaan we wetenschappelijk te werk. De richtlijnen van de Cotan zijn het uitgangspunt bij testconstructie. Alle testen worden genormeerd in de actuele testpraktijk, niet met studenten of proefpersonen. De normgroepen zijn erg omvangrijk en representatief. We zoeken voortdurend manieren om onze testen verder te valideren en aan te scherpen.

Locatie

Een assessment vindt plaats bij Antreum op kantoor te Willemstad.
Een online assessment (in-, door- en uitstroom) kan zowel bij de opdrachtgever als bij Antreum plaats vinden. De opdrachtgever dient wel de beschikking te hebben over een afgesloten ruimte waar de kandidaat ongestoord en rustig kan werken.

 

Wij onderscheiden een viertal vormen van assessments, te weten: