Assessments

We inventariseren talenten

Antreum adviseert organisaties bij het selecteren en ontwikkelen van personeel. Wij werken vanuit de visie dat mensen en organisaties zich optimaal willen ontplooien, door gebruik te maken van hun kwaliteiten en kerncompetenties. Er zijn drie soorten van onderzoek mogelijk bij in- uit- en doorstroom van personeel. Daarnaast is er de mogelijkheid voor HRM om kandidaten op een laagdrempelige manier te testen met behulp van een online tool.

 1. Selectie-assessment
 2. Loopbaan assessment
 3. Talent inventarisatie
 4. Online assessment

Selectie assessment

Doel

Een selectie assessment is een goed en onpartijdig instrument om te kunnen beoordelen of iemand geschikt is voor een bepaalde functie. Tijdens het assessment wordt gelet op zowel de competenties van de kandidaat als zijn of haar vermogen om aan te sluiten bij het bestaande team. Er wordt ook aandacht besteed aan het afbreukrisico; komen de verwachtingen van de kandidaat overeen met de verwachtingen van het bedrijf? Wij geven hierbij een objectief advies aan zowel de werkgever als de kandidaat.

Werkwijze

De ‘klassieke’ methode bestaat uit het afnemen van vragenlijsten en cognitieve tests om op basis daarvan uitspraken te doen over persoonlijkheidskenmerken en intelligentie. Via persoonlijkheid en cognitie wordt een inschatting gemaakt van toekomstig gedrag. Het is belangrijk dat de aanbevelingen en ontwikkelpunten herkenbaar zijn voor de kandidaat. Wij hebben alle aandacht voor de manier waarop de kandidaat tegen de situaties aankijkt en geven ruim de gelegenheid om acties, handelingen en beslissingen toe te lichten. Door deze actieve deelname en wisselwerking komen wij uiteindelijk tot een natuurgetrouw beeld op basis waarvan de kandidaat en de opdrachtgever verder kunnen bouwen.

Drie soorten assessments

Om in te kunnen zoomen op specifieke vaardigheden bieden wij drie soorten assessments aan.

 1. Een basis assessment betreft een onderzoek op het kantoor van Antreum in Willemstad. De kandidaat krijgt een competentieonderzoek en een capaciteitenonderzoek. Hierin worden naast persoonlijkheidskenmerken en competenties, denk- en werkniveau vastgesteld.
 2. Het uitgebreide assessment bestaat uit een onderzoek van een halve dag waarbij naast de onderdelen van het basis assessment ook leiderschapsstijl en communicatiestijl worden getest. Er kan ook gekozen worden voor het testen van andere vaardigheden.
 3. Het dag assessment beslaat een hele dag waarin alles van het uitgebreide assessment aan bod komt en er tevens geoefend wordt met praktijksimulaties, postbakoefeningen en rollenspelen.

Ter aanvulling op de testen vindt ook een interview plaats.

Aan het eind van elk assessment worden direct de eerste indrukken gecommuniceerd met de kandidaat en wordt een impressie van de uitkomst van het assessment gegeven. De eindrapportage bestaat uit een uitgebreid schriftelijk advies voorzien van ontwikkelpunten en sterkte-analyses.

Loopbaan assessment

Bij loopbaan assessment krijg je antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?’

Loopbaan assessment kan vanuit verschillende invalshoeken worden aangevraagd.

Carrièreadvies:

De kandidaat kan het gevoel hebben vastgelopen te zijn in zijn of haar carrière en wil graag meer duidelijkheid over competenties en ontwikkelpunten.

Outplacement:

De werkgever ondersteunt de werknemer in een extern loopbaantraject.

Nulmeting:

De werkgever wil graag inzicht op welk niveau de medewerker nu functioneert. Het assessment dient als startdocument voor persoonlijke ontwikkeling en het opstellen van een POP.

Werkwijze

Een loopbaan assessment duurt een halve dag en wordt afgenomen bij Antreum in Willemstad. Het assessment bestaat uit een capaciteitentest en een persoonlijkheidskenmerken onderzoek. Antreum maakt op basis van alle bevindingen een uitgebreid rapport waarin per gevraagde competentie of vaardigheid een duidelijk beeld wordt weergeven. De kandidaat en de opdrachtgever ontvangen een rapportage met een advies over ontwikkelpunten en een studie- en carrièreadvies.

Talent inventarisatie

Onder talent inventarisatie verstaan we alle vormen van onderzoek die erop gericht zijn inzicht te krijgen in talenten, valkuilen, sterktes en zwaktes bij individuen en groepen. Talentinventarisatie wordt toegepast als onderdeel van selectieprocedures, bij (management) ontwikkeling en bij loopbaanvraagstukken. De werkgever krijgt inzicht in wat iemand kan en tot waar de limiet reikt.

Werkwijze

De ‘klassieke’ methode bestaat uit het afnemen van vragenlijsten en cognitieve tests om op basis daarvan uitspraken te doen over persoonlijkheidskenmerken en intelligentie. Via persoonlijkheid en cognitie wordt een inschatting gemaakt van toekomstig gedrag. Het is belangrijk dat de aanbevelingen en ontwikkelpunten herkenbaar zijn voor de kandidaat. Wij hebben alle aandacht voor de manier waarop de kandidaat tegen de situaties aankijkt en geven ruim de gelegenheid om acties, handelingen en beslissingen toe te lichten. Door deze actieve deelname en wisselwerking komen wij uiteindelijk tot een natuurgetrouw beeld waarop de kandidaat en de opdrachtgever verder kunnen bouwen. Aanvullend kunnen testen worden afgenomen o.a. over:

 • Leiderschap
 • Communicatiestijl
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Integriteit
 • Mobiliteit
 • Flexibiliteit
 • Drijfveren en motivatoren

Online assessment

Een online assessment (in-, uit- en doorstroom) is een uniek kwaliteitsproduct gericht op het MKB. Het is een laagdrempelige manier van testen waarbij HRM snel en eenvoudig inzicht in de kwaliteiten van een kandidaat kan krijgen op verschillende gebieden. Een test kan door de kandidaat zelfstandig online worden ingevuld, thuis of bij de werkgever, waarna de scores worden voorzien van een interpretatierapport. Hiermee krijgt de werkgever en de kandidaat direct een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel ter beschikking.

Abonnement

Onze online assessments zijn beschikbaar voor bedrijven die een abonnement afnemen. De opdrachtgever dient een opleiding te volgen in het interpreteren van de testresultaten om toegang te krijgen tot de online assessment producten. Antreum heeft een hulplijn waar bedrijven gebruik van kunnen maken voor het interpreteren van de online testresultaten.

Uitgebreid testaanbod

Het uitgebreide testaanbod van Antreum betreft onder andere testen voor het meten van intelligentie, persoonlijkheidskenmerken, leiderschapsstijl en communicatiestijl. Ook voor integriteit, mobiliteit en flexibiliteit zijn er testen beschikbaar. Een uitgebreide catalogus met alle testmogelijkheden is op aanvraag beschikbaar.

Verminderd cultureel gevoelig testprogramma

De meeste van onze testen houden rekening met diversiteit in (culturele) achtergronden van kandidaten. Deze testen zijn ook goed inzetbaar bij dyslexie en dyscalculie.

Vijf talen

Een groot deel van ons testaanbod is beschikbaar in vijf talen, te weten: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Turks.  

Doel

De instrumenten van de door ons gehanteerde assessment tests zijn efficiënt. Ze zijn een aanvulling in de sollicitatieprocedure. De uitkomsten van het assessment vormen een uitgebreid persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat, dat aanknopingspunten biedt in een verkennend gesprek.

Wetenschappelijk onderbouwd en (deels) Cotan gecertificeerd

Voor het ontwikkelen van onze testen gaan we altijd uit van de praktijk. We vragen ons af wat een adviseur wil weten en hoe we de dienstverlening het beste kunnen ondersteunen. De ontwikkeling van testmateriaal is wetenschappelijk. De richtlijnen van de Cotan zijn het uitgangspunt bij testconstructies. Alle testen worden genormeerd in de actuele testpraktijk, niet met studenten of proefpersonen. De normgroepen zijn omvangrijk en representatief. We zoeken voortdurend manieren om onze testen verder te valideren en aan te scherpen.

Ga je binnenkort een assessment volgen? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden.