Antreum bestaat 12 1/2 jaar


Joop Helms JPG sRGB verkleind (19)

Antreum bestaat 12 1/2 jaar. Een feit om trots op te zijn. Het is alweer 2 1/2 jaar geleden dat wij ons 10 jarig bestaan hebben gevierd.
Sinds die tijd is er veel gebeurt. Vele nieuwe klanten hebben hun weg naar Antreum gevonden.

Antreum Willemstad levert loopbaan assessments aan de Gemeente Veenendaal


De Gemeente Veenendaal begeleidt vanaf juni 2013 driehonderd werkzoekenden intensief bij het zoeken naar werk met behulp van de laatste digitale mogelijkheden als online communicatietools en e-learning. Cliënten kunnen binnen het pilotproject D.W.P. (Digitale Werk Plaats) voortaan direct online spraak- en visueel contact hebben met hun klantmanager van de sociale dienst. Dit loopt via de een online communicatietool t.w. Idiligo. In plaats van eens in het kwartaal kunnen zij nu eenmaal per twee weken of vaker contact hebben en live overleggen over vacatures en cv’s.
Voor de Gemeente Veenendaal betekent dit een aanzienlijke vergroting van het mogelijke aantal contactmomenten. Daarnaast kunnen de werkzoekenden via de webcam ook zelf contact leggen met potentiële werkgevers.

Het is volgens de Gemeente Veenendaal voor het eerst dat werkzoekenden op deze manier van deze vorm van digitale communicatie gebruik kunnen maken.

Lees verder >>

Antreum vestigt zich in de vesting van Willemstad


Mauritshuis te Willemstad Noord Brabant

“Het is een lang gekoesterde wens die uitkomt”, zegt Joop Helms lachend. “We stonden al een geruime tijd op een wachtlijst voor kantoorruimte in het mooie Mauritshuis, het voormalige buitenverblijf van Prins Maurits, dat werd gebouwd in 1623”. Antreum was voordien gevestigd in Rotterdam.

Antreum werd in 2005 opgericht door Monique Bol en Joop Helms, met als doelstelling bedrijven bij te staan met hun kennis en ervaring op het gebied van loopbaanontwikkeling, management development en procesverbetering. Antreum verzorgt assessments voor selectie doeleinden op alle niveaus. Tevens beschikt Antreum over een uitgebreid scala aan psychologische testen, waaronder: persoonlijkheid-, capaciteiten-, leiderschap-, commerciële vaardigheid- en communicatiestijltesten. Het assessment en de testen zijn eveneens online beschikbaar. Momenteel maken vele bedrijven gebruik van de online tests van Antreum. “Wij leiden de HR medewerkers op”, zegt Helms “en zij kunnen daarna zelfstandig met de tools aan de slag.”

Antreum verzorgt eveneens managementtraining, loopbaanbegeleiding, coaching, counseling en mediating op individueel- en groepsniveau. Voor Teambuilding activiteiten werkt Antreum nauw samen met lokale bedrijven, waaronder: Fort de Hel, het Mauritshuis en het Zeilcharter ‘De Hoop op Zegen’.

Met haar vestiging in Willemstad biedt Antreum ondernemers in de regio Moerdijk de mogelijkheid op korte afstand van het bedrijf (toekomstige) medewerkers assessments te laten afnemen en/of om ze te laten begeleiden in hun loopbaanontwikkeling.

 

Antreum is te bereiken via www.antreum.nl / info@antreum.nl / 0168-321952

Poldermodel nog levensvatbaar?


Overlegorganen zoals een ondernemingsraad of een medezeggenschapsraad hebben altijd een zeker bestaansrecht. Een gezonde dialoog tussen werkgever en het individu, al dan niet in georganiseerd verband, dient altijd een doel. Let wel: het dient te gaan om een gezonde dialoog waarbij de medewerker en het bedrijf nauwlettend de positie van het bedrijf in de markt centraal dient te stellen. Dit wordt dikwijls vergeten en individueel belang voert de boventoon in het overleg. Het gevolg is dikwijls een ongezonde ontwikkeling van het salarisgebouw en arbeidsvoorwaarden waardoor het bedrijf haar markpositie ziet verzwakken. Als deze trend zich enkele jaren voortzet kan dat voor een bedrijf desastreuse gevolgen hebben. Nu wij ons in de “aftermath” van de crisis bevinden dient realisme en gezond verstand het poldermodel te kenmerken. Helaas moeten wij in onze praktijk nog dikwijls ervaren dat hiervan nog niet altijd sprake is.

Nederland in crisis?


Nederland maakt zich op voor de strijd tegen de gevolgen van de economische crisis. Daar waar normaliter voetbal het gesprek tijdens de lunch domineerde, heeft dit nu plaats gemaakt voor de zoveelste jobstijding over ontslaggolven, dalende omzet, tegenvallende rendementen op beleggingen, pensioenen die onder druk staan; kortom een somber toekomstbeeld.

Maar is dat nu werkelijk zo? Of appelleert de berichtgeving over de economische malaise aan ervaringen die wij eerder hebben opgedaan in ons verleden? Wat gebeurde er toen werkelijk met ons leven? Had de oliecrisis van 1973 werkelijk zoveel invloed op ons dagelijks bestaan? Ontstonden er in Nederland toen bidonvilles?

Lees verder >>

Voor informatie of contact, mail naar: jhelms@antreum.nl