Talenten Spectrum

Talenten Spectrum is een korte persoonlijkheidsvragenlijst die snel inzicht geeft in een aantal belangrijke persoonlijkheidseigenschappen. Daarnaast is een terugkoppeling op een aantal relevante competenties mogelijk in het uitgebreide rapport.

De vragenlijst is gebaseerd op een factoranalyse van de WPV, met weglating van de factor Emotionele Stabiliteit. Dit heeft geresulteerd in een vragenlijst met vier dimensies met ieder drie schalen.

Talenten Spectrum is bij uitstek geschikt wanneer snel, een niet te diepgaande persoonlijkheidsanalyse gevraagd wordt. Vanwege de korte afnametijd en het B1 taalniveau wordt Talenten Spectrum ook veel bij jongeren ingezet.

De rapportage is goed leesbaar voor kandidaten zelf, waardoor deze ook in trainingen en workshops kan worden toegepast. Een korte bespreking volstaat vaak, zoals bij loopbaanadvies of reïntegratie.